» Cito-toets groep 4

Leerlingen in groep 4 doen tweemaal per jaar een Cito-toets. De eerste Cito wordt afgenomen in januari en wordt M4 genoemd. De tweede vindt plaats rond mei/ juni en betreft de E4-toets. Wat is nu belangrijk om als ouder of opvoeder te weten? In dit artikel gaan we u alles vertellen over de Cito-toetsen die in groep 4 worden afgenomen. Daarmee bent u straks volledig op de hoogte. 

 

Welke toetsen 

Om te starten zijn dit de Cito’s die in groep 4 worden afgenomen: rekenen, woordenschat, spelling en begrijpend lezen. De kinderen worden getoetst over alle gebieden die in groep 4 aan bod komt. Dat gaat dus over: rekenen met getallen tot en met 1, klokkijken, vermenigvuldigen en delen. Wat betreft spelling gaat het over de juiste schrijfwijze van zowel categoriewoorden als werkwoorden. Woordenschat wordt getest middels woorden die leerlingen van groep 4 moeten kunnen. Begrijpend lezen gaat over de wijze waarop kinderen teksten begrijpen. Deze onderdelen komen tijdens het jaar aan de orde en zouden dus gemaakt moeten kunnen worden. 

 

Hoe belangrijk zijn de toetsen in groep 4? 

Wat is de reden dat de basisschool de toetsen af? Wat is er zo belangrijk aan de uitslag en scores? De basisschool doet er alles aan om de leeropbrengsten van kinderen in kaart te houden. Door tweemaal per jaar te toetsen is die lijn goed te volgen. De docenten kunnen zien of leerlingen individueel of als klas voldoende vooruitgang boeken. Als dat niet zo is, dan ken een plan worden gemaakt om het kind te helpen. Ook is de Cito-toets van belang voor de uitstroom na de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Cito-scores tellen dan zwaar mee. 

 

Moet je je voorbereiden op de Cito van groep 4?

Natuurlijk is het de bedoeling dat de basisschool leerlingen voorbereid op de toetsen die in januari en mei worden afgenomen. De inhoud van de toetsen komt aan bod in de reguliere lessen. Je mag dus aannemen dat kinderen vanzelf worden getraind voor de Cito’s. Helaas is dit niet helemaal het geval, want de Cito’s verschillen behoorlijk van de methodetoetsen. Vaak is niet alleen de inhoud anders, ook de wijze van bevraging is anders dan op de methodetoetsen. Het is dan ook niet vreemd dat veel ouders ervoor kiezen om de Cito-toetsen te trainen. Daar zijn goede oefenboeken voor nodig, die ingaan op de stof van groep 4. De boeken van uitgeverij Educazione kunnen helpen om leerlingen goed voor te bereiden op de Cito-toetsen van groep 4. 

 

Oefenboeken voor thuis

Uitgeverij Educazione heeft drie oefenboeken ontworpen voor groep 4. In het eerste deel worden leerlingen voorbereid op alle Cito-toetsen van M4, terwijl deel 2 voorbereidt op E4. Deel 3 beslaat het meest complete boek en betreft een combinatie van deel 1 en 2. Met ruim 33 oefeningen per deel bieden de oefenboeken volop materiaal om de Cito-toets van groep 4 voor te bereiden met uw kind. Wat betreft de vakken rekenen, begrijpend lezen, woordenschat en spelling komt alle inhoud aan bod. De oefenboeken van Educazione worden door veel ouders ingezet om hun kinderen voor te bereiden op de toetsen van de basisschool. Educazione’s oefenboeken zijn digitaal en fysiek verkrijgbaar. Bezoek voor meer informatie deze website.

 

Tot slot

In groep 4 van de basisschool worden 2 heel belangrijke toetsen afgenomen: de Cito-toets M4 en de Cito-toets E4. De toetsen gaan over rekenen, spelling, begrijpend lezen en woordenschat en zijn erg belangrijk omdat ze de ontwikkeling laten zien. Leraren gebruiken deze resultaten om plannen te maken om kinderen verder te begeleiden. Omdat deze toetsen erg belangrijk zijn kiezen veel ouders ervoor om hun kinderen voor te bereiden op deze toetsen. De oefenboeken van Educazione kunnen daarbij goed van pas komen. In deze Cito-toets Oefenboeken komen alle onderdelen uit groep 4 aan bod en worden leerlingen stevig voorbereid op alle toetsen van groep 4. [ terug... ]Omhoog

Eigen domeinnaam
Maak vrienden


Copyright 2002-2020